Nyheter

Nyheter

Välkommen till städdag lördagen den 11/5

I år kommer städdagen att ske per skötselområde. Var vänlig och kontakta respektive områdesansvariga för starttid och arbetsuppgifter. Enemans väg området Kurt Grennborg kurt@grennborg

Beredning Motioner inför stämman 2023 22/7

Beredning Motion 1 Enligt stämmobeslut 2021 så höjdes avgifterna med 150 respektive 300, men det var inte kopplat till snöröjning, utan en allmän höjning. Hittills har det inte varit någon kostnad för snöröjning. Om det skulle uppstå någon kostnad så får frågan om denna inte skall belasta fastboende tas upp igen för beslut

Kopia Kallelse stämma 2023

Nu är det dags för stämma i Hörninge vägsamfällighetsförening. Som vanligt på aktivitetsplanen vid Dankvägen den 22/7 2023 kl. 10,00.

Motioner till stämman 2023 22/7

Motioner till stämman 2023

Städdag 20 Maj

Hej Vi har städdag den 20 Maj mellan kl. 9,00 - 11,00 med samling vid aktivitetsplanen på Dankvägen. Alla som kan och vill är välkomna att hjälpa till så vår samfällighet blir fin inför sommaren

Kopia kallelse stämma 2022

Här är kopia på kallelsen som enligt stadgarna sitter uppe på anslagstavlan vid infarten till Dankvägen samt vid aktivitetsplanen. Alla som är medlemmar i samfälligheten är kallade till stämman. I år är det val av ordförande samt en styrelseledamot och suppleanter

Trafikregler Hörninge vägsamfällighet

Det här är en uppdatering av ett tidigare nyhetsbrev från den 10 April 2019. Det kommer då och då synpunkter på hur det körs på våra vägar och även att det ställs krav på åtgärder från styrelsens håll. För allas säkerhet och trivsels skull vill jag klargöra några grundläggande saker i dessa frågor

Årsstämma 2022

Vi har ett datum för årsstämman satt till den 23 Juli. Plats Aktivitetsplanen Tid 11,00

Städdag 20220528

Våren är på gång och vår sedvanliga städdag kan äntligen genomföras, vilket är mycket välkommet. Datumet är satt till 28 Maj vilket är ungefär som vi brukar ha och ni är alla varmt välkomna kl. 09,00 och kom gärna några minuter före så vi kan komma överens om vem som gör vad

Skrivelse angående hastigheten i Hörninge vägsamfällighet

Vi har fått in en skrivelse från en medlem som rör hur vi kör på våra vägar och i synnerhet på Dankvägen. Detta är en viktig fråga för oss alla som är medlemmar i Hörninge vägsamfällighetsförening. Förutom att detta skickas ut till alla och läggs in på hemsidan så blir det också start för att öppna upp ett forum på hemsidan inom kort

Beredning för Motioner till 2021 Års stämma

Det har inkommit 5 st motioner som kan delas in i två kategorier, snöröjning och årsavgift. De fem separata motionerna finna att läsa på hemsidan samt i ett nyhetsutskick till alla som har mejladress registrerat i samfälligheten.

Kopia Kallelse Stämma Hörninge samfällighetsförening 2021

Kallelsen till årets stämma finns enligt stadgarna på anslagstavlan vid infarten till Dankvägen och för bättre tillgänglighet finns den också här på hemsidan.

Inför årsstämman 2021

Till årets stämma som är satt till den 24/7 som är då vi brukar ha stämman, har det inkommit några motioner. Motionerna bifogas både i mejlutskicket samt finns på hemsidan. Den officiella kallelsen kommer upp senast den 10/7 tillsammans med agenda för stämman

Nyhetsbrev 14 Maj 2021

Vi har några projekt på gång, vilka vi informerar om i detta nyhetsbrev som både ligger ute på hemsidan men även skickas ut till alla via mejl. Kolla gärna så vi har rätt mejladress och informera oss om något inte stämmer. Det som pågår just nu är grusning av våra vägar, mer om detta strax, farthindren ska upp så fort vi är klara med grusningen

Nyhetsbrev Hörninge vägsamfällighet

Här kommer information om vad som händer i samfälligheten samt även om den gångna vintern. Vi har påverkats som alla andra i vår omvärld av det som hänt och fortfarande pågår. Det finns trots detta lite att berätta om.

Kopia av kallelse stämma 2020

Kallelse Stämma Hörninge samfällighetsförening Plats: Aktivitetsplanen Hörninge samfällighetsförening, Dankvägen, Köpingsvik Tid: lördag 18 juli 2020 kl. 11,00 Dagordning §1. Mötets öppnande och val av mötesordförande

Nyhetsbrev 2020-06-10

Hej Dags för en uppdatering på vad som är på gång i vår samfällighet. Till att börja med så har vi valt att inte ha någon städdag detta år på grund av coronavirusets härjningar, istället ska hustomtarna ta hand om de åtgärder som behövs för att hålla det snyggt och i ordning i området. Har ni synpunkter/förslag på åtgärder eller känner att ni vill hjälpa till så kontakta våra duktiga hustomtar, ni hittar deras kontaktuppgifter på hemsidan hörninge

Nyhetsbrev 2020-03-29

Sommaren kommer allt närmare i år med, trots den här säsongens influensa som nog ingen har missat från våra medier. Lite grand om eldning och status på vägarna samt hur det blir med städdagen.

Stämmoprotokoll 2019-07-20

Stämmoprotokollet från i år 2019-07-20 som finns uppsatt enligt våra stadgar på informationstavlan vid infarten till Dankvägen finns även under rubriken Dokument på hemsidan.

Kopia av kallelse stämma 2019

Kallelse stämma Hörninge samfällighetsförening Plats: Aktivitetsplanen Hörninge samfällighetsförening, Dankvägen, Köpingsvik Tid: lördag 20 Juli 2019 kl 14,00 Dagordning §1. Mötets öppnande och val av mötesordförande. §2

Stämma 2019-07-20

Hej Årets stämma är den 20/7 kl. 14,00 samma plats som förra året på aktivitetsplanen vid Dankvägen varmt välkomna. Om vädret inte lämpar sig att vara ute ordnas alternativ plats

Städdagen 2019

Så var årets städdag klar och vilken härlig uppslutning från ett 35-tal fastigheter med ca 60 personer närvarande. Började lite disigt och fuktigt i luften men allteftersom tiden gick klarnade det mer och mer, så lagom till korvgrillningen började solen tränga igenom. Vilket fint jobb det blev och med alla som var med gick det till och med fortare än vi planerat

Trafikregler i Hörninge vägsamfällighet

Det kommer då och då synpunkter på hur det körs på våra vägar och även att det ställs krav på åtgärder från styrelsens håll. För allas säkerhet och trivsels skull vill vi klargöra några grundläggande saker generellt i dessa frågor.

Städdag 18 Maj

Som vanligt varje vår så kommer vi även i år samlas för att gemensamt iordningställa vårt fina område inför sommaren. Vi hoppas på en lika god uppslutning denna gång som de föregående. Tiden är 09,00 - 12,00.

Belysningsprojektet

Vid stämman 2017 fick styrelsen uppdraget att se över kostnader och möjligheter att lägga ner belysningskabel i samband med fiberkabel i området. Efterföljande stämma 2018 togs beslutet att vi ska uppföra belysningen. Detta startar i samband med fiberprojektet som är påbörjat sedan mitten av september

Fiberprojektet igång på Grönskogsslingan

Grönskogsslingan är först ut med grävning för fiber.

Vägtrumman förlängd på Dankvägen

På stämman i somras kom det upp att Dankvägen hade en vägtrumma som var lite för kort och därför kom diket nära vägbanan. Nu har detta åtgärdats.

Välkommen till vår nya föreningssida

Den nya hemsidan är nu lanserad och vi har massor av nyheter!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.