Belysningsprojektet

Publicerad torsdag 18 okt 2018, 19:00

NYHETERVid stämman 2017 fick styrelsen uppdraget att se över kostnader och möjligheter att lägga ner belysningskabel i samband med fiberkabel i området. Efterföljande stämma 2018 togs beslutet att vi ska uppföra belysningen. Detta startar i samband med fiberprojektet som är påbörjat sedan mitten av september. Fördelen med samförläggning är att det blir betydligt lägre kostnad på grävarbeten motsvarande vad ordinarie grävning skulle kostat utan samförläggning. Den totala kostnaden som föredrogs vid stämman var beräknad till ca 350 000: -. Driftövertagande av anläggningen kommer att ansökas hos Borgholms Energi så att de tar över driften så som det är brukligt och framgår på deras hemsida.

I området har Zitius (ett Telia Company företag) beslutat att bygga ut fibernätet som ett stadsnät vilket betyder att det är förberett till alla fastigheter i området. Detta har möjliggjort för oss i Hörninge samfällighetsförening att i samband med fiberutbyggnaden samförlägga elkablar med fibern och sätta fundament för belysningsstolpar samt att montera dessa stolpar med belysningsarmaturer. Stolparna med belysningsarmaturerna projekteras med eget arbete vad det gäller montering exklusive elektriskt installationsrelaterat arbete som naturligtvis kommer att utföras av behörig.

Syftet med belysningsprojektet är att göra området mer attraktivt för våra fritidsboende som utgör en stor del av vår samfällighet och samtidigt finns det också ett par kommersiella uthyrare som hyr ut på veckobasis. Eftersom många spenderar allt mer tid i sina stugor även när den mörka årstiden inträffar så underlättar belysningen och gör det mer attraktivt för alla som vistas här, i och med vårt projekt för en ljusare framtid. Som en parentes men relaterat är att vi har med vårt egna arbete de senaste åren anlagt en aktivitetsplan med grillplats, boulebana samt fotbollsplan som illustreras av bilder från vår hemsida som visar hur populär denna är. Sist men inte minst är detta naturligtvis också för de som bor här året runt, då det är de som stiger upp när det är mörkt och kommer hem när det är mörkt ute till och från arbetet under vinterhalvåret. Då är det sannerligen välkommet med en lite ljusare tillvaro även på den mörka årstiden. Belysningen gör det även lite säkrare då det försvårar för ljusskygga personer.

Finansieringen av belysningsprojektet sker via extra utdebiteringar med 1500: - per fastighet vid två tillfällen, hösten 2018 och våren 2019 i enlighet med stämmans beslut. Vi har sökt bidrag från Borgholm kommuns uppväxlingsprojekt, där de skriver att projekt som förbättrar vår bygd kan få bidrag. Hos jordbruksverket finns också bidrag som är med i processen men i dagsläget vet vi inte hur det kommer falla ut och fram tills dess vi fått besked bekostas det som beskrivet ovan.

Det mycket roligt att se hur vår samfällighet har utvecklats de senaste åren med aktivitetsplan som har grillplats, fotbollsplan och boulebana och vi ser gärna att det kommer in förslag på hur vi kan vidareutveckla detta. Det sköter sig inte självt så alla som känner att de kan och vill är varmt välkomna att hjälpa till. Vi har vår sedvanliga vår aktivitet där vi samlas för att snygga till inför säsongen. Vill också pusha för vår nya hemsida som är under ständig uppbyggnad och som redan har en hel del information.

Vänligen Ordf. Peder Nilsson med Styrelsen för Hörninge samfällighetsförening

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.