Beredning för Motioner till 2021 Års stämma

Publicerad måndag 12 jul 2021, 14:13

NYHETERDet har inkommit 5 st motioner som kan delas in i två kategorier, snöröjning och årsavgift. De fem separata motionerna finna att läsa på hemsidan samt i ett nyhetsutskick till alla som har mejladress registrerat i samfälligheten.

Snöröjning

Vad det gäller snöröjning först lite hur det ser ut idag. Vi har drygt 110 fastigheter i samfälligheten varav ca 15 fastboende, 13 kommersiellt uthyrningsfastigheter och resten fritidsboenden samt ett fåtal obebyggda fastigheter. Borgholms kommun ansvarar för att snöröja till de fastboende och samfälligheten sätter upp snöpinnar för att visa snöröjarna var vägen går där de fastboende finns. Behovet av snöröjning till fritidsboende har tidigare varit en mer eller mindre ickefråga då alla fritidshusen i stort sett enbart använts på sommaren och sommargästerna stängt ner sina stugor för vintern.

Många fritidshusägare i samfälligheten har kunnat åka till sina stugor året runt tack vare att vi har fastboende i samfälligheten. Ju fler folkbokförda vi är desto mer blir det snöröjt i kommunens regi.

Tas beslut att det ska snöröjas på alla vägarna i samfälligheten uppkommer frågan om finansiering.

  • Är man fastboende kan man hävda att man redan betalar för snöröjning via skattsedeln.
  • Om man är fritidshusägare/uthyrare kan man hävda att alla ska betala för det som kommunen inte snöröjer.
  • Samt om man som fritidshusägare inte vill/behöver att det är snöröjt kan hävda att man inte vill betala för en service man inte beställt.

Om stämman beslutar att snöröjning ska utföras på alla vägar i samfälligheten anser styrelsen att först ska frågan gå till Borgholms kommun att ansvara för snöröjningen. Alternativt att kommunen går med på att samfälligheten kan använda sig av kommunens avtal för snöröjning med så kallat ”hängavtal”.

Årsavgiften

Som samfällighetsförening ska årsavgiften vara i balans med kostnaderna. Att höja med något index är inte aktuellt såvida inte indexet är våra utgifter för samfälligheten. Styrelsen anser att vi bör ha en god ekonomi i balans med en likviditet som tål några oförutsedda utgifter.

För att klara det vi står inför med våra vägar där vi nyss förlängt livslängden på grusvägarna med ca 10 år innan det är dags igen för ny beläggning har minskat likviditeten. Beslut på en höjning av årsavgiften är således beroende på hur mycket det kommer att kosta med våra asfalterade vägar. Vi har tagit fram vad som behöver åtgärdas och har positivt besked att använda oss av Borgholms kommuns inköpsavtal med Skanska asfalt. Innan vi har kostnadsbilden helt klar för oss har vi inte ett fullständigt underlag. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen att en höjning av årsavgiften är befogad med minst 300 kr per andel för 2022 för att kunna starta med åtgärderna inom en rimlig tidsram.

Styrelsen Hörninge vägsamfällighetsförening.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.