Beredning Motioner inför stämman 2023 22/7

Publicerad tisdag 11 jul 2023, 21:08

Beredning Motion 1

Enligt stämmobeslut 2021 så höjdes avgifterna med 150 respektive

300, men det var inte kopplat till snöröjning, utan en allmän höjning.

Hittills har det inte varit någon kostnad för snöröjning.

Om det skulle uppstå någon kostnad så får frågan om denna inte skall

belasta fastboende tas upp igen för beslut.

Beredning Motion 2

Motion om andelstal

Förslag att alla fastigheter har samma andelstal och utdebitering.

Detta har Köpingsviks samfällighet använt och det borde kunna vara så

här med.

Vår kommentar:

Tidigare har det krävts ett Lantmäteri förätting för att justera detta, med

stora kostnader förknippade.

En ny lag har trätt i kraft där en samfällighet kan ändra

andelstal genom ett stämmobeslut med två tredjedelars majoritet.

Sedan skickas detta beslut in till Lantmäteriet för registrering till en

lägre kostnad mot tidigare.

Det skulle förenkla mycket i vår administration.

Många fritidshus används mer och mer och gränsen mellan fastboende

och fritidshus suddas ut.

Förslag att den ekonomiska konsekvensen utreds för att sedan fatta

beslut. En fråga som behöver belysas är de uthyrningshus där ingen bor

permanent, utan endast är till för uthyrning med många bäddar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.