Inför årsstämman 2021

Publicerad söndag 27 jun 2021, 15:08

NYHETERTill årets stämma som är satt till den 24/7 som är då vi brukar ha stämman, har det inkommit några motioner. Motionerna bifogas både i mejlutskicket samt finns på hemsidan. Den officiella kallelsen kommer upp senast den 10/7 tillsammans med agenda för stämman. Vi vill att alla ska få samma möjligheter att vara med eller kunna rösta med ombud. Därför redovisar vi på detta sätt motionerna och datum för stämman så att alla vet att dessa motioner kommer att behandlas på stämman.

Det har inkommit 5 st motioner som kan delas in i två kategorier, snöröjning och årsavgift. De fem separata motionerna finns att läsa på hemsidan samt i ett nyhetsutskick till alla som har mejladress registrerat i samfälligheten. Styrelsen har till uppgift att bereda inkomna motioner till stämman, den beredningen kommer vi att redovisa i samband med kallelsen till stämman med ett mejlutskick samt att det ska finnas tillgängligt på hemsidan.

Hej
Jag vill lämna in motion till årsstämma för Hörninge samfällighetsförening.
Motion 1
Snöröjning på samtliga vägar i föreningens område. Idag sker detta bara på permanent boendets vägar och jag anser att man ska ta kostnaden för att få samtliga vägar plogade så att räddningstjänst ska kunna komma fram om behovet uppstår när medlemmar är i sina stugor.

Motion 2
Höjning av årsavgift till det dubbla så vi får upp en bra ekonomi i föreningen inför framtida behov av bla skötsel av vägar och området i stort.

// Anita Björk Fält

Motion 3

Jag vill lämna motion angående snöröjning på samfällighetens område. Jag önskar att samtliga vägar plogas så att utryckning fordon kan komma fram till samtliga fastigheter. Detta säkerställer även tillgängligheten för alla medlemmar i föreningen.

Mvh medlemmarna Ingvar och Birgitta Herbertsson Åhlsväg 5.

Motion 4

Hörninge Samfällighet, Köpingsvik
Motion till stämman 2021
lndexhöining
Då det inte varit någon höjning av avgiften "sedan urminnes tidef så bör föreningen ändra detta och
införa en indexhöjning.
Undertecknat
Medlemmar i samfälligheten

Motion 5

Motion till stämman är 2021 för Hörninge samfällighet Köpingsvik
Snöröjning och nvttjande av vägar i området
Under vintern 2020/2021 har det uppdagats att det är många som nyttjar sina fastigheter i stort sätt
året runt mer eller mindre. Då detta varit en snörik vinter har det inneburit problem med
framkomligheten tiII ej fastboendes fastigheter.
Snöröjning måste finnas till samtliga fastigheter oavsett om det är året runt' eller deltids-
/sommargästsboende. Anledning till detta är bland annat:
- Nyttjandemöjlighet
- Räddningstjänstensframkomlighet
- Transporter/leveranseräven till sommargästboende
- Soptömning året runt abonnemang
Att någon på en väg ska betala 800kr för snöröjning som sedan kan nyttjas av övriga på gatan är inte
rätt.
Att några vägar plogas för att det finns någon fastboende och där med kan nyttjas av sommarboende
är inte rätt.
Att vissa vägar plogas delvis vilket ger en hög vall mitt i vägen är inte rätt för framkomligheten.
Försvårar ytterligare för Räddningstjänst m fl.
ökat nyttjande av områdets vägar.
Vi har på området fått en ökad trafik och nyttjande_ge3g9l§^?ret runt av våra vägar genom att
fastigheter nyttias mer och mer året runt
Det innebär ett ökat slitage. De som nyttjar vägarna ska också vara med och bekosta slitaget.
Förslag
Att avgiften generellt höjs med 100kr/år för icke åretruntboende för att täcka kostnader för eventuell
snöröjning samt ökade omkostnader för mer slitage.
Undertecknat
Medlemmar i samfälligheten

Ovanstående motion 4 och 5 är inskannade utskrivna från originalen och sedan kopierat från pdf vilket ger en del "skräptecken" och mellanrum mitt i orden vi ber om överseende om det är missat på något ställe. På originalen finns de som undertecknat dessa motioner som kommer vara tillgängliga på stämman.

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.