Kallelse stämma Hörninge vägsamfällighet 2024

Publicerad lördag 6 jul, 11:05

NYHETERKallelse Stämma Hörninge samfällighetsförening

Plats: Aktivitetsplanen Hörninge samfällighetsförening, Dankvägen, Köpingsvik
Tid: lördag 20 juli 2024 kl. 10,00

Dagordning
§1. Mötets öppnande och val av mötesordförande.
§2. Val av sekreterare för stämman.
§3. Val av två justeringsmän.
§4. Styrelsens och revisorns berättelser.
§5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
§6. Motioner från medlemmarna 0 st.
§7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
§8. Styrelsens förslag till utgiftsstat- och inkomststat samt debiteringslängd.
§9. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
§10. Val av revisorer.
§11. Fråga om val av valberedning.
§12. Övriga frågor.
§13. Mötets avslutande.

Tag med egen stol samt vid regn ta med paraply och/eller regnkläder.
Plats för justerat stämmoprotokoll är anslagstavlorna på Dankvägen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.