Kopia av kallelse stämma 2020

Publicerad söndag 28 jun 2020, 15:00

Kallelse Stämma Hörninge samfällighetsförening

Plats: Aktivitetsplanen Hörninge samfällighetsförening, Dankvägen, Köpingsvik

Tid: lördag 18 juli 2020 kl. 11,00

Dagordning

§1. Mötets öppnande och val av mötesordförande.

§2. Val av sekreterare för stämman.

§3. Val av två justeringsmän.

§4. Styrelsens och revisorns berättelser.

§5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

§6 Motioner från medlemmarna, inga inkomna.

§7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

§8. Styrelsens förslag till utgiftsstat- och inkomststat samt debiteringslängd.

§9. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.

§10. Val av revisorer.

§11. Fråga om val av valberedning.

§12. Övriga frågor, information för stämman från styrelsen angående vägunderhåll/förbättringar.

§13. Plats för justerat stämmoprotokoll är anslagstavlorna på Dankvägen.

§14. Mötets avslutande.

Tag med egen stol samt vid regn ta med paraply och/eller regnkläder.

Tänk på avstånden enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.