Kopia kallelse stämma 2022

Publicerad tisdag 19 jul 2022, 21:33

NYHETERHär är kopia på kallelsen som enligt stadgarna sitter uppe på anslagstavlan vid infarten till Dankvägen samt vid aktivitetsplanen. Alla som är medlemmar i samfälligheten är kallade till stämman. I år är det val av ordförande samt en styrelseledamot och suppleanter. Varmt välkomna till aktivitetsplanen vid Dankvägen på lördag 23 Juli kl11,00.

Kallelse Stämma Hörninge samfällighetsförening

Plats: Aktivitetsplanen Hörninge samfällighetsförening, Dankvägen, Köpingsvik

Tid: lördag 23 juli 2022 kl. 11,00

Dagordning

§1. Mötets öppnande och val av mötesordförande.

§2. Val av sekreterare för stämman.

§3. Val av två justeringsmän.

§4. Styrelsens och revisorns berättelser.

§5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

§6 Motioner från medlemmarna, inga inkomna till årets stämma dock till nästa stämma.

§7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

§8. Styrelsens förslag till utgiftsstat- och inkomststat samt debiteringslängd.

§9. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.

§10. Val av revisorer.

§11. Fråga om val av valberedning.

§12. Övriga frågor.

§13. Mötets avslutande.

Tag med egen stol samt vid regn ta med paraply och/eller regnkläder.

Plats för justerat stämmoprotokoll är anslagstavlorna på Dankvägen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.