Motioner till stämman 2023 22/7

Publicerad tisdag 11 jul 2023, 21:07

NYHETERMotioner till stämman 2023

1. Avgift snöröjning

Vid förra årets stämma beslutades att en avgift för snöröjning på samtliga vägar i samfälligheten. Beslutet på hur avgiften skulle tas ut anser jag felaktig mot motionen som hade lagt samt hur avgiften tas ut av fastboende.
Enligt beslutet får fastboende betala avgiften 3 gånger.
1.Snöjning ingår via kommunskatten
2. Beslutade avgift skulle gälla som en extra avgift för sommarboende a' 150 kr.
3. Då andelstalet är 2 för fastboende betalar vi 150kr x 2 =300kr
Jag anser att avgiften endast ska gälla för sommarboende då vi fastboende redan betalar via kommunskatten.
Ompröva detta beslut!

Motion 2
Andelstalet lika för alla
Jag anser att andelstal spelat ut sin roll när sommarstugor nyttjas året runt. Gör som Köpingsviks samfällighet och ha samma andelstal och avgift för alla medlemmar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.