Nyhetsbrev 14 Maj 2021

Publicerad fredag 14 maj 2021, 10:06

NYHETERVi har några projekt på gång, vilka vi informerar om i detta nyhetsbrev som både ligger ute på hemsidan men även skickas ut till alla via mejl. Kolla gärna så vi har rätt mejladress och informera oss om något inte stämmer. Det som pågår just nu är grusning av våra vägar, mer om detta strax, farthindren ska upp så fort vi är klara med grusningen. Vi kommer inte att ha någon städdag nu på våren i år heller, kanske någonting i höst om det är lämpligt. Årsmötet kommer att hållas som vi brukar utomhus på aktivitetsplanen och kallelse kommer att sättas upp på informationstavlan vid infarten till Dankvägen, så som våra stadgar anger, men som en service för att underlätta läggs även en kopia ut på hemsidan och även ett mejlutskick.

Grusningen av våra vägar pågår just nu med förberedelserna, såsom grusleverans till mellanupplag på samfllighetens mark, detaljplanering av de olika delmomenten samt fördelning av arbetsuppgifter av uppgifter som utförs av i huvudsak våra väldigt duktiga hustomtar. Nästa arbetsmoment inkluderar egentligen flera men kommer att utföras samtidigt, själva grusningapplicerandet sker med lastbil som sprider gruset jämnt under körning, vi ber alla att vara mycket försiktiga och uppmärksamma. Detta kommer att börja idag 14/5 kl 13,00 och pågå till och med imorgon 15/5 någon gång på eftermiddagen. Direkt efter gruset blivit utlagt kommer en vält att kompaktera gruset samt några kommer samtidigt att snygga till där så behövs om gruset är ojämnt eller på fel ställe. Det kommer även att köras ut salt och vatten för att hålla damm från gruset kvar i vägbanan.

Vi vill passa på att säga att det arbete hustomtarna utför gör det möjligt för oss att hålla våra kostnader nere. Detta i sin tur gör att vi inte har behövt höja utdebiteringen under många många år, trots att vi spenderar mer och mer tid i våra stugor. Vi ser också att i och med det ökade utnyttjandet ökar även slitaget på våra vägar samt även tyvärr viss nedskräpning.

Farthinder är ett stående inslag varje sommar och tyvärr eftersom det är en självklarhet att trafiken på våra vägar under sommaren ökar med flera hundra procent, verkar inte alla förstå varför dessa farthinder kommer upp. Dessa farthinder håller nere hastigheten och detta räddar liv, det finns massor av studier i detta ämne. Så med detta sagt farthindren kommer upp i år igen och normalt så brukar dessa komma upp runt denna helg. Det är samma ideellt arbetande hustomtar som sätter upp farthindren som ser till att våra vägar blir grusade. Farthindren kommer därför upp senast nästkommande helg.

Väl mött i sommar och ta hand om er, Styrelsen Hörninge vägsamfällighetsföreng

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.