Nyhetsbrev 2020-06-10

Publicerad onsdag 10 jun 2020, 19:43

Hej

Dags för en uppdatering på vad som är på gång i vår samfällighet. Till att börja med så har vi valt att inte ha någon städdag detta år på grund av coronavirusets härjningar, istället ska hustomtarna ta hand om de åtgärder som behövs för att hålla det snyggt och i ordning i området. Har ni synpunkter/förslag på åtgärder eller känner att ni vill hjälpa till så kontakta våra duktiga hustomtar, ni hittar deras kontaktuppgifter på hemsidan hörninge.se.

Vi har beslutat att ha årsmötet/stämman som vanligt och preliminärt datum är satt till 18 Juli kl. 11,00-13,00 som vanligt på aktivitetsplanen. Vi kommer att se till att FHM,s rekommendationer följs, mer om det senare när den officiella utlysningen med agenda blir uppsatt på anslagstavlan vid infarten till området på Dankvägen.

På förra stämman så beslutades att en översyn på statusen på våra vägar och ta fram vilka åtgärder som behövs. Det finns ett utkast till de åtgärderna framme och detta kommer tas upp på årsmötet. Målsättningen är att det ska rymmas inom ramen för nuvarande utdebitering i samfälligheten och åtgärderna beräknas bli utförda under 4 till 6 år.

Hälsningar Styrelsen

Hörninge vägsamfällighet

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.