Nyhetsbrev Hörninge vägsamfällighet

Publicerad onsdag 21 apr 2021, 18:22

NYHETERHär kommer information om vad som händer i samfälligheten samt även om den gångna vintern. Vi har påverkats som alla andra i vår omvärld av det som hänt och fortfarande pågår. Det finns trots detta lite att berätta om.

Till att börja med så har vi i styrelsen valt att träffas lite mer sparsamt än vad vi brukar av förklarliga skäl men vi har ändå haft flera möten varav de flesta via Teams dvs via datorn var och en på sitt håll. Vi har tagit in offerter på första etappen av ett större vägunderhåll som stämman beslutade om. Vi har valt KallegutaS som entreprenör för första etappen som är att grusa om alla grusvägarna nu i vår/försommar. Förutom KallegutaS så kommer vår väggrupp att vara med och styra detta arbete och eventuellt kan man få hjälpa till men detta bestäms av i första hand KallegutaS och väggruppen eftersom det är en arbetsplats och det finns lagar som reglerar arbetsmiljö och säkerhet. Förberedelserna för grusning är redan igång och snart kommer de första lassen med grus att levereras.

Vintern som varit innebar en del vinteregenskaper(händer ibland) såsom snö och stundtals tämligen rikligt. Detta har i samband med att ovanligt många varit i sina fritidshus under i stort sett hela höst, vinter och denna vår, gjort att behovet av snöröjning ökat. Flera av er har undrat varför det inte snöröjs på alla vägar i området. Svaret är att det är kommunen som snöröjer för kommuninvånarna dvs de som är folkbokförda här. Samfälligheten har sedan många år och kanske ända från grundandet av samfälligheten hjälpt till med att sätta ut snöpinnar till dessa adresser. För vår samfällighet att ombesörja snöröjning skulle innebära flera saker förutom att höja årsavgiften men även en ökning av administrativt arbete.

Städdag kommer inte heller denna vår att organiseras då myndigheterna utfärdat rekommendationer som hindrar detta och framförallt nu när smittspridningen ökat på Öland ser vi det som olämpligt. Vi hoppas att till hösten kunna ha en städdag men det får framtiden utvisa om det är möjligt. Vi får återkomma om det. Vad vi kan göra är att hålla det fint utanför våra fastigheter. Till exempel hålla efter sly och buskar, ta hand om skräp mm. Ni kan också kontakta någon av våra eminenta hustomtar om ni känner att ni vill göra mer. Ni hittar hustomtarna på hemsidan.

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.