Nyhetsbrev 2020-03-29

Publicerad söndag 29 mar 2020, 14:01

NYHETERSommaren kommer allt närmare i år med, trots den här säsongens influensa som nog ingen har missat från våra medier. Lite grand om eldning och status på vägarna samt hur det blir med städdagen.

Normalt så är vi i planeringsstadiet med vad som ska göras på vår årliga städdag i Maj, vilket vi visserligen planerar för nu också. Vad som skiljer åt är att datum för dessa aktiviteter är högst osäkert just nu. Det som gäller är att sammankomster med fler än 50 personer är förbjudet från och med den 29 Mars, samtidigt finns inget slutdatum satt. Med anledning av detta kommer städdagen sannolikt bli vid ett senare tillfälle än i Maj i år.

Från stämman förra året beslutades att skapa en grupp som ska se över våra vägar och ge underlag för vilka åtgärder som behövs för att hålla dessa i gott skick. Detta arbete är i det närmaste klart och har kommit vidare till fasen för sammanställning och målet är att kunna redovisa denna i god tid före årets stämma, så beslut kan tas på stämman i år.

Så här års är det också tid för eldning av löv, pinnar, grenar och liknande trädgårdsavfall och vi ber alla att iaktta försiktighet och tänk på hänsyn mot dina grannar. Borgholm kommuns regler är som följer:

Eldning av avfall och trädgårdsavfall

  • Det är endast tillåtet att elda trädgårdsavfall (löv, kvistar och annat trädgårdsavfall). Ingen annan typ av avfall får eldas. Trädgårdsavfall får bara eldas om det inte skapar olägenhet för grannar.
  • Du får inte elda blött eller färskt material eftersom det kan bildas rök som är farlig för hälsan.
  • Stora mängder ris och annat avfall som exempelvis kan uppstå vid yrkesmässig verksamhet räknas inte till trädgårdsavfall som du får elda.
  • Eldning av trädgårdsavfall inom detaljplan är förbjuden 1 april – 30 september, enligt våra lokala skyddsföreskrifter.
  • Tid då det kan förekomma eldningsförbud är vanligtvis under våren och fram till sensommaren. På Länsstyrelsens hemsida kan man läsa om rådande eldningsförbud i länet, se nedan under Mer information.
  • När det inte råder eldningsförbud i kommunen är det på eget ansvar att ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan man ta hjälp av SMHI:s brandriskkartor, se nedan under Mer information. De ger en fingervisning om brandrisken, men hänsyn måste tas till väder, vind och andra förhållanden som råder just på platsen där man avser att elda.

Mer information om eldning, avstånd till grannar och annat att tänka på, finns på Räddningstjänsten på Ölands hemsida.

Här nedan information från Räddningstjänsten på Öland:

Eldning

Vid höga brandriskvärden enligt SMHIs brandriskprognos kan det råda eldningsförbud. Är det eldningsförbud finns information om detta hos räddningstjänsten och kommunen.

Säkerhetsrekommendationer vid eldning

  • Håll minst 75 meters avstånd till byggnader och kraftig vegetation (skog, större buskage etc.).
  • Ha vatten och redskap framme för att kunna hantera elden om den börjar sprida sig.
  • Var på plats och ha uppsikt över elden hela tiden tills den är helt släckt. Den som vaktar elden ska även ha mobiltelefon på sig för att snabbt kunna larma räddningstjänsten vid behov.

OBSERVERA!
Eldning kan vara en sanitär olägenhet, tänk på grannar m.fl. I tveksamma fall kontakta kommunens Miljö- och byggnadsförvaltning. Kommunerna har i sina lokala föreskrifter infört begränsningar för eldning ur miljö- och hälsosynpunkt inom områden med detaljplan.

Länkar till dessa regler finns på hemsidan.

Ta hand om er.

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.