Skrivelse angående hastigheten i Hörninge vägsamfällighet

Publicerad onsdag 21 jul 2021, 13:29

NYHETERVi har fått in en skrivelse från en medlem som rör hur vi kör på våra vägar och i synnerhet på Dankvägen. Detta är en viktig fråga för oss alla som är medlemmar i Hörninge vägsamfällighetsförening. Förutom att detta skickas ut till alla och läggs in på hemsidan så blir det också start för att öppna upp ett forum på hemsidan inom kort. Forum hittar ni på startsidan i menyfältet men mer om det i ett separat utskick.

Skrivelse från Lars-Göran Hassel Viktors väg 4 avseende uppsatta fartbegränsningar inom Samfälligheten Hörninge och i synnerhet Dankvägen

Jag har tidigare haft uppe i styrelsenivån den bristande respekt som föreligger för uppsatta hastigheter inom vart område och då framför allt Dankvägen som är grundpelaren i samfälligheten om man tänker på åldern 1912(anläggningsålder). Sedan har Dankvägen

en till stor del en rak sträckning på över 800 meter som mycket lätt kan inbjuda till en hög hastighet oavsett fordonstyp. Det är mest bilar som körs utmed vägen men inte sällan dundrar det fram stora traktorer som möjligen har den som en genväg till åkermarkerna längre bort. Frågan är om dessa förare över huvud taget förstår att detta är ett bostadsområde för vägens bredd 3 m räcker inte till för en magnumtraktor med släp. Ett möte är omöjligt.

Vid infarten till Dankvägen står tydligt skylten 30 km och skylten lekande barn. Att vi sedan har några farthinder hindrar inte från att överskrida hastigheten 30 km med råge. Tyvärr utgör renhållningen inte ett undantag. Sopbilarna kör väl på ackord och har inte tid till att sakta ned (?). Under några dagar (och även tidigare) har en trimmad moppe kört förbi i hög hastighet förbi utmed Dankvägen. Föraren vill gärna köra med gashandtaget i botten. Decibeltalet är betydande och det talar för en moped typ äldre.

Jag vill inte på något satt var detektiv eller någon slags ordningsman men barnbarnens hälsa vill/kan jag inte tulla på. Och en olycka kan hända mycket snabbt. Våra små barn har inte ett intränat försiktighetsmönster utan kan springa rakt ut i vägen. Jag vill inte heller generalisera for det finns många undantag av boenden har som håller en god hastighet.

Tyvärr sticker några ut hela tiden och har jämt en hög hastighet.

Det behovs tydligen ännu mer skyltar. Farthindren är för små och för få. Det behövs minst ett farthinder till i krysset Annas väg och Dankvägen. Sträckan mellan dom befintliga farthindren ar betydande och vill man accelerera så kan du lätt komma upp i 90–100 km. Det ar tyvärr inte överdrift.

Det är beklagligt att förändringar negativt kan påverka hästtransporterna som blir extra guppiga över farthindren.

Jag vädjar till styrelsen och Samfällighetens medlemmar att beakta vad jag skrivit. Det finns fler vägar som kan inbjuda till hög hastighet men jag kan endast bedöma Dankvägen i stort

2021-07-17

Lars-Göran Hassel

Viktors väg 4

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.