Städdag 20 Maj

Publicerad måndag 1 maj, 19:45

Hej

Vi har städdag den 20 Maj mellan kl. 9,00 - 11,00 med samling vid aktivitetsplanen på Dankvägen. Alla som kan och vill är välkomna att hjälpa till så vår samfällighet blir fin inför sommaren. Vi har några åtgärder som behöver utföras:

Skyffla tillbaka väggruset som snöplogen lade vidan av grusvägarna. Sopa rent från grus på de asfalterade vägarna. Forsla bort en del nedfallna träd och grenar. Lägga ut farthinder. Tvätta/rengöra skyltar och reflexstolparna. Plocka upp skräp.

Det bra om man tar med sig något eller några av dessa redskap såsom skyffel, räfsa, borste eller handsåg. Det är också önskvärt med 1 eller 2 gallervagnar för transport till återvinningsstationen.

Efter dessa aktiviteter kommer vi ha korvgrillning med bröd samt dricka vid aktivitetsplanen.

Varmt välkomna.

Hörninge vägsamfällighets styrelse.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.