Trafikregler Hörninge vägsamfällighet

Publicerad söndag 15 maj 2022, 15:49

NYHETERDet här är en uppdatering av ett tidigare nyhetsbrev från den 10 April 2019. Det kommer då och då synpunkter på hur det körs på våra vägar och även att det ställs krav på åtgärder från styrelsens håll. För allas säkerhet och trivsels skull vill jag klargöra några grundläggande saker i dessa frågor.

Till att börja med så finns det inga specifika trafikregler från samfällighetens håll, det är svensk lagstiftning som gäller, t.ex.hastigheten så är alla våra vägar 50 kmh och det kan nog förvåna några. Den rekommenderade hastigheten är 30 kmh och naturligtvis som lagen säger ska man kunna stanna på den sträcka av vägen som man ser. Om alla följer detta så är risken för olycka liten även vid skymd sikt. Var hittar man då det som reglerar hastighet och trafikregler i övrigt?

På hemsidan till vänster finns länkar bland annat denna Trafikförordning (1998:1276) Kapitel 3 paragraf 14 till och med 17. Här följer några citat som är relevanta:

"Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse."

"Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen."

"Om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön får kommunen meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten inom ett tättbebyggt område eller del av ett sådant område ska vara 30 eller 40 kilometer i timmen."

På Borgholms kommun hemsida www.borgholm.se/trafik-och-trafiksakerhet/ och en länk därifrån en bit ner på sidan finns Svensk trafikföreskriftsamling Borgholms kommun och vid sökning där på exempelvis Dankvägen finns ingen sänkt hastighet från kommunen. Alltså är högsta tilllåtna hastighet på Dankvägen 50 kmh men vi rekommenderar 30 kmh i hela området medelst de blå och vita hastighetsskyltarna.

Transportstyrelsen om de blå och vita skyltarna:

”Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna.”

Trafikverket om farthinder på enskild väg:

"Farthinder används för att sänka trafikens hastighet på ställen där hög hastighet kan leda till allvarliga olyckor. Farthinder bör medföra så pass stor olägenhet att fordonsförare som kör i hög fart känner obehag."

"Gupp är den effektivaste metoden för att sänka trafikens hastighet. Det ska vara utformat så att det ger så lite obehag som möjligt för fordon som håller rätt hastighet. Gupp kan dock orsaka buller och vibrationer som kan störa närliggande fastigheter."

Utöver ovanstående har kommunen krav på oss som väghållare att se till att kommunens åtagenden kan utföras, så att renhållningsfordon och liknande kan komma fram. Därför anlitar vi vid behov röjning av vägkanternas växtlighet, det betyder inte att samfälligheten ska klippa gräs eller dylikt utanför våra enskilda tomter. Om alla ser till att hålla snyggt och tar bort buskar och sly eller annan oönskad växtlighet intill sin fastighet minskar behovet av att ta till en stor maskin för ändamålet.

Vi vill uppmana alla som kör bil i området att respektera de rekommenderade 30 kmh och var rädda om alla som vistas här. Nu i sommar kommer vi som vanligt att bli mångdubbelt fler och många har barn som också kommer att ibland vara på vägarna, så ta det lugnt.

Ordförande Peder Nilsson

Hörninge vägsamfällighetsförening

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.