Trafikregler i Hörninge vägsamfällighet

Publicerad onsdag 10 apr 2019, 10:00

NYHETERDet kommer då och då synpunkter på hur det körs på våra vägar och även att det ställs krav på åtgärder från styrelsens håll. För allas säkerhet och trivsels skull vill vi klargöra några grundläggande saker generellt i dessa frågor.

Till att börja med så finns det inga specifika trafikregler från samfällighetens håll, det är svensk lagstiftning som gäller, t.ex.hastigheten så är alla våra vägar 30 kmh och naturligtvis som lagen säger ska man kunna stanna på den sträcka av vägen som man ser. Om alla följer detta så är risken för olycka mycket liten även vid skymd sikt.

Utöver ovanstående har kommunen krav på oss som väghållare att se till att kommunens åtagenden kan utföras, så att renhållningsfordon och liknande kan komma fram. Därför anlitar vi vid behov röjning av vägkanternas växtlighet, det betyder inte att samfälligheten ska klippa gräs eller dylikt utanför våra enskilda tomter. Om alla ser till att hålla snyggt och tar bort buskar och sly eller annan oönskad växtlighet intill sin fastighet minskar behovet av att ta till en stor maskin för ändamålet.

Vi vill uppmana alla som kör bil i området att respektera de 30 kmh och var rädda om alla som vistas här. Nu i sommar kommer vi som vanligt att bli mångdubbelt fler och många har barn som också kommer att ibland vara på vägerna, så ta det lugnt. Flera uppskattar också aktivitetsplanen vid Dankvägen och med anledning av det kommer vi i år att sätta upp en skylt där.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.