Styrelsen

Ordförande Peder Nilsson peder1@telia.com 0705654334
Kassör Hans Gränefält h.granefalt@telia.com 0706547582
Sekreterare Stefan Nilsson stenils@hotmail.com 0706363027
Ledamot Markus Mantere markus.e.mantere@gmail.com 0705491296
Ledamot Åke Stenfeldt akes@ltkalmar.se 0768300485
Suppleant Jonathan Dahlberg jonathan@wannborgabygg.se 0735285204
Suppleant Per Larsson perakelarsson52@gmail.com 0705953918

Valberedning

Niklas Erneving niklas.erneving@danderyd.se 086789276
Bennie Ård ardbennie2@gmail.com 0705299286
Ingvar Herbertsson ingvar@inredningsmiljo.se 0703470100

Områdesansvariga

Enemansväg området

Kurt Grennborg

kurt@grennborg.se

0706067025

Dankvägen området

Stefan Nilsson

stenils@hotmail.com

0706363027

Nyhemsväg området

Bennie Ård

ardbennie2@gmail.com

0705299286

Viktors väg området

Göran Sjöström

goran.sjostrom@anicura.se

0703564870

Stubbvägen området

Markus Petersson

macke2916@gmail.com

0705491296

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.